Fotovoltaická elektrárna pro ohřev vody

Od 02.05.2023 nabízí program pro nízkopříjmové domácnosti novou možnost - dotaci na instalaci systému na ohřev vody pomocí sluneční energie, vedle stávající podpory rychlého zateplení. Tato dotace je dostupná jak pro nové zájemce, tak pro ty, kteří již využili dotaci na zateplení v rámci programu Nová zelená úsporám Light.

Novinkou v programu je dotace ve výši 90 tisíc korun na vybudování fotovoltaického nebo termického systému na ohřev vody. Je však důležité poznamenat, že na rozdíl od zateplení, které lze provést i svépomocí, musí být instalace systému na ohřev vody provedena odbornou osobou, která drží oprávnění podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Dotace ve výši 150 tisíc korun na rychlé zateplení fasády, střechy, stropů, podlah a výměnu oken a vchodových dveří zůstává bez změn.

Díky těmto dotacím mají zájemci zejména senioři a domácnosti s nižšími příjmy možnost získat až 240 tisíc korun pro posílení své energetické nezávislosti a snížení budoucích nákladů na energie.

Žádost o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám Light je možné podat před, během nebo po realizaci energeticky úsporných opatření a finanční prostředky mohou být vyplaceny předem. Podrobné podmínky pro získání dotace na zateplení a solární ohřev vody jsou uvedeny v Závazných pokynech pro příjemce dotace. Na webu Nová zelená úsporám jsou k dispozici veškeré pokyny a potřebné dokumenty.

 

Připravujeme pro Vás kompletní sety fotovoltaických elektráren pro ohřev vody.