Studie uvádí, že solární panely a větrné turbíny do sedmi let předeženou výrobu elektřiny z jaderných zdrojů.

Podle studie, kterou vypracovala poradenská společnost Deloitte pro Svaz moderní energetiky, může v Česku být do sedmi let vybudováno více než 17 gigawattů nového výkonu v obnovitelných zdrojích. Tato studie vychází z předpokladu, že Česko obdrží přes 200 miliard korun z evropských fondů určených pro výstavbu zelených energetických zdrojů. Autoři studie varují, že pokud tyto finanční prostředky nebudou včas využity, může to znamenat ztrátu příležitosti pro rychlou dekarbonizaci.

V období let 2023 až 2030 je podle studie možné postavit 15,3 gigawattů fotovoltaických elektráren a 2 gigawatty větrných elektráren s dostupnou finanční podporou. Současný výkon českých jaderných elektráren je přibližně 4,3 gigawattu.

Studie také uvádí, že fotovoltaické elektrárny by v roce 2030 mohly produkovat přibližně 17 terawatthodin čisté elektřiny, což odpovídá spotřebě všech domácností v Česku. V období let 2031 až 2035 by mohlo být postaveno dalších 12,7 gigawattů fotovoltaických elektráren a 2,5 gigawattů větrníků. Autoři studie však zdůrazňují, že papírování spojené s výstavbou může zpomalovat realizaci těchto projektů.

Jedním z nástrojů, který by mohl překonat tyto překážky, jsou tzv. go-to zóny, tedy předem určená místa, kde by mohly být umístěny větrné a solární parky. Ministerstvo životního prostředí pracuje na jejich vytyčení. Ministr životního prostředí Petr Hladík zdůrazňuje, že uhlí v Česku postupně končí a je třeba přesně vědět, jakými zdroji ho nahradíme. V krátkodobém horizontu jsou to bezemisní a nízkoemisní zdroje, tedy obnovitelné zdroje energie a případně plyn.