Realizace projektů obnovitelných zdrojů

Studie pro Svaz moderní energetiky naznačuje, že Česko by mělo urychlit výstavbu obnovitelných zdrojů, aby efektivně využilo dostupné finanční prostředky. Povolování velkých fotovoltaických a větrných projektů v současnosti trvá průměrně 5 let a 10 let. To znamená, že řada těchto projektů může být realizována až po roce 2030, i když jsou nutné vzhledem k poklesu využívání uhlí v energetice.

Analytik Miroslav Lopour z Deloitte upozorňuje, že investoři důrazně požadují dostupnost zelené elektřiny. Chtějí budovat nové investice založené výhradně na obnovitelné elektřině, což znamená, že pokud nebudeme mít dostatečné zdroje, budeme postrádat tyto podniky a související pracovní místa.

Česko bude mít k dispozici 213 miliard korun z evropských fondů do roku 2030, které mohou být využity pro výstavbu 15 GW solárních elektráren a 2 GW větrných elektráren. Tyto technologie by se měly vzájemně doplňovat.

Ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL zdůrazňuje, že finančních prostředků je dostatek k zvládnutí přechodu od uhlí a postupné transformaci české energetiky.

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák navrhuje vytvoření tzv. akceleračních zón, kde by byl rychlý proces povolování nových obnovitelných zdrojů, a zároveň budou potřeba legislativní změny.