Fotovoltaické elektrárny zdražují pojistné, lidé na to zapomínají

Neprovedí-li klient aktualizaci své pojistné smlouvy včas, může se dostat do nežádoucí situace. Při vzniku škody je totiž ohroženo vyplacení náhrady, která může být dokonce snížena až o polovinu, jak upozorňují pojišťovny.

Instalace solárních panelů za několik stovek tisíc korun zvyšuje celkovou hodnotu nemovitosti. Nicméně lidé často opomínají zohlednit tuto novou hodnotu při sjednávání výše pojištění. Milan Káňa, mluvčí pojišťovny Kooperativa, připomíná: "Průměrná hodnota nainstalované fotovoltaiky v rámci majetkového pojištění se pohybuje kolem 300 tisíc korun. Zvýšení pojistného pak logicky závisí na rozsahu sjednaného pojištění."

V případě běžných rizik, jako jsou živelné události, krádeže nebo vandalismus, by se zvýšení pojistného v souvislosti s fotovoltaikou u Kooperativy pohybovalo přibližně okolo tří set korun ročně. Pokud by byla zahrnuta i specifická rizika, jako jsou technické poruchy nebo kybernetické hrozby, roční pojistné by se zvýšilo až o 2 300 korun.

Káňa dále zdůrazňuje: "Výše tohoto zvýšení také závisí na dalších faktorech, například na míře ohrožení povodněmi, stavu nemovitosti, výši pojistného krytí, spoluúčasti a dalších."

Podobně je to i u Generali České pojišťovny. Mluvčí Jan Marek vysvětluje, že pokud má fotovoltaika například hodnotu půl milionu korun, roční pojistné by se pohybovalo kolem 350 korun. Nicméně konečná částka závisí na různých proměnných, jako je výše spoluúčasti nebo způsob platby pojistného.

V pojišťovně Kooperativa nezřídka zjišťují, že lidé zapomínají na potřebu aktualizovat svou pojistnou smlouvu po významných investicích do nemovitosti. Nedostatečným zvýšením pojistné částky se pak vystavují riziku podpojištění. To znamená, že v případě pojistné události by mohl být klientovi vyplacen nižší finanční obnos, pokud by nemovitost byla podpojištěna.